Serdeczne podziękowania chcielibyśmy złożyć dla:

1. Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 za udostępnianie pomieszczeń biurowych w zaistniałych potrzebach oraz promowanie aktualnych akcji Naszej Fundacji.

2. Stowarzyszenia Media Dizajn za promowanie programu realizowanego przez Fundację związanego ze wsparciem kierowanym do osób dotkniętych przemocą i doświadczających uzależnienia wśród osób bliskich.