18
kw.

0

Historia powstania Fundacji

Po latach działań w zakresie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, poprawiania jakości życia, w roku 2013 zaczęły padać pierwsze rozmowy między założycielami na temat powstania Fundacji, która by świadczyła pomoc w podobnym zakresie lecz na większą skalę.

Widząc ogromne poparcie naszych planów wśród społeczeństwa, od pomysłu do realizacji nie minęło dużo czasu- w roku 2014 Fundacja Programów Społecznych „ARIA” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W związku z tym, że zawsze potencjał intelektualny każdej fundacji opiera się na jej zasobach kadrowych, spektrum działania Fundacji „ARIA” jest bardzo szerokie i reprezentuje różne dziedziny społecznej aktywności. W grupie inicjatywnej Fundacji były osoby spontanicznie uczestniczące w „trzecim sektorze”, animatorzy społeczni, specjaliści, psychoterapeuci, wieloletni uczestnicy szkoleń i zajęć grupowych o pokrewnych tematach powiązanych z celami Fundacji, a także i przedsiębiorcy.

W ramach Fundacji Programów Społecznych „Aria” powstała grupa kreatywnych i dynamicznych ludzi tworzących z pasją nowe projekty dla osób potrzebujących wsparcia.

Naszym marzeniem jest by pomoc niesiona ludziom była bardziej dostępna, bardziej nowoczesna, po prostu bliżej ludzi i ich potrzeb. Pragniemy stworzyć nową jakość społecznej pomocy w Polsce, zainspirować do nowego spojrzenia na świat i na życie…

 IMG_0391